Kansainväliseen Toimiva työympäristö -tutkimukseen kerättiin 350 miljoonaa havaintoa

Viime kuukausien aikana työympäristötiimimme on ahkeroinut tilankäyttö- ja tutkimustietojen kokoamisessa vuosittaista vertailuraporttia varten, jotta voimme jälleen jakaa lukijoille hyödyllisiä työpaikkaa koskevia huomioita. Tekemämme havainnot on esitetty yksityiskohtaisesti juuri julkaistussa raportissa.

Miten raportti on tehty?

Työympäristöasiantuntijat ympäri maailman käyttävät vuosittain Rapalin Optimaze-mittausohjelmistoa satoihin tilankäyttömittauksiin, joten tietokantamme kasvaa joka päivä. Asiakkaidemme luvalla pyrimme tekemään näiden tietojen pohjalta kiinnostavia huomioita. Raportti kehittyy joka vuosi. Viimeisimmän raportin analyysiin sisältyy 2016 mittaustietoa 15:stä eri maasta.

Katsaukseen vuonna 2016 kerätyt tiedot kattavat 330 havaintoihin perustuvaa tutkimusta 111 rakennuksessa ja yhteensä 378 900 neliömetrin alueella ympäri maailman. Tilankäyttötutkimuksista 13 prosenttia toteutettiin julkisen sektorin työpaikoilla ja 87 prosenttia yksityisellä sektorilla. Yhteensä tutkituissa organisaatioissa työskenteli yi 23 000 henkilöä. Kussakin havaintoihin perustuvassa tutkimuksessa toteutettiin vähintään kaksi tarkastelukierrosta päivässä tavallisesti kahden viikon jakson aikana. Tarkastelukierroksia tehtiin siis vähintään 6 600, ja Optimaze-mittaustyökalun avulla kerättiin dataa 53 600 työpisteestä, joten tuloksena on yhteensä vähintään 353,8 miljoonaa työpisteiden käyttöä koskevaa havaintoa.

Mitä raportti sisältää?

50-sivuisessa raportissa (”Optimaze Workplace Review – insights from 2016”, raportti on englanninkielinen ) esitellään erilaisten toimistotyyppien, maantieteellisten paikkojen ja toimialojen yleiset mittaustulokset, kuten pääluvun ja työpistemäärän suhde, pinta-alan ja työpistemäärän suhde, yksilöllisten työtilojen ja muodollisten yhteistyöpisteiden suhde sekä dynaaminen työpistetiheys eli pinta-alan ja henkilömäärän suhde. Myös havainnot nimettyjen ja jaettujen työpisteiden, väliaikaisten paikkojen ja kokoushuoneiden paikkojen käyttöasteesta antavat raporttiin oman mielenkiintoisen lisänsä. Havaittiin esimerkiksi, että käyttöhuippujenkin aikana vähintään 30 prosenttia työpisteistä oli vapaina – kaikkina aikoina. Jatkuvasti käyttämättömien paikkojen määrä on vieläkin suurempi väliaikaisten työpisteiden ja kokoushuoneiden osalta. Vihjeitä tämän ilmiön syihin voi löytää osiosta, jossa on analysoitu ryhmäkokoja, kokouskäytäntöjä ja työaktiviteetteja ja jossa huonekokoja on verrattu kokousten osallistujamääriin ja käyttöasteisiin.

Tutkimuksesta käy ilmi, että liikekiinteistöt ja tulevaisuuden toimistotilat käyvät tulevaisuudessa läpi suuria muutoksia jakamistalouden sekä resurssitehokkaamman joustavan mallin suuntaan. Työpaikkoihin vaikuttavat monet suuntaukset, kuten lisääntynyt liikkuvuus, etätyö ja työskentely kotoa käsin, muutokset kokouskäytännöissä, coworking, monitilatoimistot, joustavat työaikataulut ja -käytännöt sekä muut uudet työpaikkastrategiat. Niillä pyritään lisäämään tuottavuutta, hyvinvointia ja liiketoiminnan innovaatioita, parantamaan työntekijöiden kokemuksia ja vähentämään samalla käyttämättömän tilan aiheuttamia kiinteitä kustannuksia.

Raportti sisältää seuraavat osiot:

 • Johdanto, tausta ja huomioita lukijalle
 • Tärkeimmät havainnot ja yhteenveto yhdellä silmäyksellä
 • Katsaus tietoihin: maantieteellinen sijainti, alat, toimistotyypit ja työpistetyypit
 • Tilankäytön suorituskykymittarit (KPI): ihmiset ja pinta-ala työpistettä kohti, pinta-ala henkilöä kohti
 • Työpisteen hyödyntäminen toimistotyypin, työpistetyypin, sektorin ja viikonpäivän mukaan – erotellen huippu- ja keskivertoarvot sekä varatut ja käytössä olevat paikat
 • Kokoushuoneiden tiheysmäärät toimistotyypin, huonekoon ja sektorin mukaan – erotellen huippu- ja keskivertoarvot
 • Kokoukset ja erilaisten ryhmäkokojen tyypillisyys sekä näiden tavallisesti käyttämät tilat
 • Tarkastellut tyypilliset työaktiviteetit ja tutkimustiedot vuoden 2015 työntekijäkyselystä
 • Metodologian ja terminologian selitykset

 

Kenelle raportti on tarkoitettu?

Benchmark-tutkimuksen avulla halutaan antaa vertailutietoja laajemmalta alueelta, jotta voidaan auttaa organisaatiota käyttämään tilaa tehokkaasti sekä tarjota oivalluksia työpaikkastrategioiden tueksi. Tutkimus toimii myös yleismateriaalina niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään työpaikkojen uusia suuntauksia. Toivomme, että tuloksista ja havainnoista on lukijoille hyötyä siten, että ne tarjoavat vertailukohtia tai antavat syyn oman tilankäyttötutkimuksen tekemiseen. Kun johtajat nostavat työpaikkastrategioita asialistojen kärkeen, tarvitaan työpaikan suorituskykymittarien parempaa ymmärtämistä. Raportti voi herättää hedelmällistä keskustelua johtotiimissä kehitettäessä tulevaisuuden tarpeita vastaavia strategioita.

Lisätiedot:

Tältä sivulta löydät kaikki tiedot Toimiva työympäristö -tutkimuksestamme, sekä ohjeet kuinka saat tutkimusmateriaalit omaan käyttöösi. 

Mikäli kiinnostuit palveluistamme, haluat kuulla lisää tutkimuksestamme tai olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä Rapalin kanssa, olethan meihin yhteydessä:

 

 


Rekrytoimme: Laadunvarmistuksen asiantuntija

Työnkuva:

Laadunvarmistuksen asiantuntijana toimit ketterän ohjelmistokehitystiimin jäsenenä. Varmistat, että kehitettävät ohjelmistotuotteet vastaavat asiakastarpeita ja laatuvaatimuksia. Tutkit ja testaat ohjelmistotuotteita arvioiden sekä niiden teknistä toimivuutta että soveltuvuutta loppukäyttäjän tarpeisiin. Kehität laadunvarmistuksen prosesseja yhteistyössä oman kehitystiimisi ja muiden laadunvarmistuksen asiantuntijoiden kanssa.

Edellytämme hakijalta:

 • Soveltuvaa osaamista ohjelmistokehityksestä ja laadunvarmistuksesta
 • Reipasta ja jämptiä otetta työhön
 • Luovaa ja analyyttistä ongelmanratkaisukykyä
 • Uteliaisuutta sekä halua oppia jatkuvasti uutta ja kehittyä parhaaksi
 • Hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja ja tiimipelaajan asennetta
 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa koulutusta
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

Etuna pidämme osaamista seuraavilta aloilta:

 • Testiautomaatio, esim. Robot Framework
 • Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät
 • Tietokantaosaaminen, erityisesti Microsoft SQL Server

Tarjoamme sinulle:

 • mahdollisuuden työskennellä mielenkiintoisten asiakkaiden ja uusien teknologioiden parissa
 • kattavat henkilöstöedut ja ajanmukaiset työvälineet
 • osaavan, joustavan ja kannustavan työyhteisön
 • tutkitusti hyvän työilmapiirin ja viihtyisän työympäristön: Rapal on useana vuonna valittu Great Place to Work yritykseksi

Hakemukset ja lisätiedot

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi meille osoitteeseen rekry@rapal.fi. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä, olethan siis ripeä! Lisätietoja tehtävästä antaa Jari Turunen, Kehitysjohtaja, + 358 50 346 0267, jari.turunen(a)rapal.fi


Työympäristökehittämisestä kiinnostuneet kokoontuivat Toimiva työympäristö -aamiaistilaisuudessa

Kokosimme työympäristökehittämisestä kiinnostuneet Tapahtumahotelli Huoneelle 26.4.2017 kuulemaan tuoretta tietoa työstä ja työtiloista. Tilaisuudessa esittelimme tulokset Toimiva työympäristö -tutkimuksesta eli yhteenvedon vuonna 2016 toteuttamistamme tilankäytön mittauksista. Ajankohtaiset vieraspuheenvuorot viimeistelivät tilaisuuden.

HUOM! Mikäli et päässyt tilaisuuteemme, voit osallistua Toimiva työympäristö -webinaariin 2.5. klo 9! Ilmoittaudu mukaan tästä.

Julkistamamme tulokset sisältävät aineistoa noin 300 tilankäytön mittauksesta, joita teimme suomalaisille ja ulkomaalaisille organisaatioille vuonna 2016. Tuloksista selvisi muun muassa seuraavat tiedot:

 • keskimääräinen työpisteen ja kokoustilojen käyttöaste
 • kokoustilojen todellinen käyttö verrattuna tilojen mitoitukseen
 • Suomen luvut verrattuna muihin maihin

 

Lisäksi kerroimme erilaisten työtilojen vaikutuksesta työskentelyyn.

Aamu huipentui alan asiantuntijoiden puheenvuoroihin. Maiju Vuolle, TkT ja yliopisto-opettaja, Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoi POP UP – Tietotyön tuottavuus -tutkimushankkeen tuloksista esityksessään ”Tuottavuutta tietotyöhön kokeiluilla ja mittareilla”.

Toinen vieraamme, Goforen kulttuurista ja osaamisesta vastaava johtaja Erkki Salminen kertoi GPtW-tutkimuksen 1. sijalle nousseen Goforen tarinan.

Rapal kiittää lämpimästi kaikkia tilaisuuteen osallistuneita!

Mikäli et päässyt tilaisuuteen paikalle ja olet kiinnostunut kuulemaan lisää Toimiva työympäristö -tutkimuksen tuloksista, olethan yhteydessä liiketoimintajohtaja Maija Patjakseen.


Tervetuloa Toimiva työympäristö -webinaariin 2.5.2017

Webinaarissa kertaamme Toimiva työympäristö -aamiaistilaisuudessa julkaistut tulokset vuonna 2016 toteuttamistamme tilankäytön mittauksista. Aineistoa on n. 300 mittauksesta, joita olemme tehneet suomalaisille ja ulkomaalaisille organisaatioille.

Webinaarissa kuulet vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on työpisteen keskimääräinen käyttöaste?
 • Mitä on kokoustilojen todellinen käyttö verrattuna tilojen mitoitukseen?
 • Miten erilaiset työtilat vaikuttavat työskentelyyn?

 

Pvm: 2.5.2017
Aika: 9:00-10:00
Osallistumismaksu: Maksuton
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä
Lisätiedot: Maija Patjas, maija.patjas@rapal.fi, 044 031 2256

Ilmoittauduttuasi webinaariin saat sähköpostiisi osittain englanninkielisen vahvistusviestin, josta löydät ohjeet webinaariosallistumiseen.

Tervetuloa!

PSST! Voit vinkata webinaarista myös kollegoillesi. Mikäli et itse pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut aiheesta, laitathan viestiä osoitteeseen info@rapal.fi. Lähetämme webinaariaineiston sinulle webinaarin jälkeen.


Grafiikkapalvelumme avaa ovia uusille pohjakuvia hyödyntäville sovelluksille

Toimitilan digitaalinen pohjakuva

Pohjakuva Optimaze-järjestelmässä

Tallennamme Optimaze-kiinteistöjohtamisenjärjestelmäämme asiakkaidemme pohjakuvat digitaalisessa muodossa. Kehitämme nyt Grafiikkapalvelua, jonka osana tarjoamme rajapinnan Optimazessa oleviin pohjakuviin. Rajapinnan kautta kolmannen osapuolen kehittäjät voivat hyödyntää järjestelmässä olevia pohjakuvia omissa sovelluksissaan. Me autamme myös tarjoamalla työkalut sovellusten kehittämiseen ja ylläpidämme pohjakuvia järjestelmässämme.

Grafiikkapalvelun hyödyt: 1+1 > 2

Meille tulee jatkuvasti kehitysehdotuksia sovellusalueista, joissa kiinteistöjen pohjakuvista olisi hyötyä. Me uskomme, että moderneissa sovelluksissa tulee olla rajapinnat, joista tiedon siirto toisiin sovelluksiin on mahdollista.  Uskomme, että verkostoitumalla ja ekosysteemien avulla voimme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa. Siksi tarjoamme nyt kumppaneillemme työkalut sovellusten kehittämiseen ja palvelun pohjakuvien ylläpitoon.

Kehityshankkeemme mahdollistaa ajantasaisen pohjakuvagrafiikan hyödyntämisen sovelluksissa ja yrityksissä, joiden liiketoimintaa ei ole pohjakuvien ylläpito. Loppuasiakkaan ei tarvitse maksaa saman pohjakuvan ylläpidosta eri järjestelmissä.

Saamme tukea kehitykseen KIRA-digi-hankkeelta, joka on hallituksen kärkihanke kiinteistö-ja rakentamisalan toiminnan uudistamiseksi digitalisaation avulla. KIRA-digi-hankkeessa kehitettävät osiot on korostettu oheisessa kuvassa ja ne koskevat Grafiikkapalvelun osia 2 (Julkinen rajapinta) ja 3 (View3r-kirjasto).

Rapalin Grafiikkapalvelu

Rapalin Grafiikkapalvelu tukee myös kolmannen osapuolen sovelluskehittäjiä

Grafiikkapalvelu on kolmiosainen

1.     Grafiikan ylläpitopalvelu

Ylläpitopalvelumme muuntaa ja päivittää asiakkaidemme pohjakuva-aineistoa standardisoituun digitaaliseen muotoon. Tallennamme pohjakuvat Optimaze-järjestelmän tietokantaan. Lähdeaineisto voi olla missä vain muodossa paperista DWG-kuviin.

Pohjakuvat ovat tilakohtaisesti mallinnettuja. Jokaiselle tilalle voidaan määritellä perustilatietoja kuten geometria, pinta-ala ja tilaluokka. Voimme luoda myös tarkemmat pohjakuvat, joissa näkyvät esim. kalustetasot ja muut merkinnät (alakattoviivat, moduuliverkot ym.). Lisäksi voimme tuottaa DWG-kuva tai 3D IFC -mallin

2.     Rajapinta (osa KIRA-digi hanketta)

Rajapinnan avulla järjestelmässä ylläpidettävät pohjakuvat jaetaan ulkopuolisten sovellusten hyödynnettäviksi. Rajapinta tarjoaa seuraavat tiedot:

 • Kerrokset ja pohjakuvat
 • Grafiikkatasojen rasterikuvat
  • Kaikki piirretyt tasot: arkkitehtuuritaso, kalustetaso jne.
 • Tilojen vektorigrafiikka
 • Tilojen tiedot
  • Perustiedot: tilatunnus, pinta-ala
 • Tiloihin sijoitetut objektit ja niiden koordinaatit
  • Kapasiteettipisteet

 

3.    View3r-kirjasto (osa KIRA-digi hanketta)

View3r-pohjakuvakirjaston avulla voi helposti ladata ja näyttää rajapinnan tarjoamia tietoja omassa verkkosovelluksessa. Tämä helpottaa grafiikkadatan hyödyntämistä ja madaltaa kynnystä lähteä toteuttamaan sovellusta, joka hyödyntää pohjakuvia. Kirjasto tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

 • Grafiikkatasojen näyttäminen
 • Tilojen piirtäminen, väritys ja valitseminen
 • Objektien piirtäminen, valitseminen ja siirtäminen

 

Kehittäjät voivat luoda myös oman client-sovelluksen pohjakuvien esittämiseen, esimerkiksi natiivin mobiilisovelluksen.

Uskomme että ajattelumme mahdollistaa toimintamallin jossa sovelluskehittäjät voivat aidosti luoda arvoa kiinteistöalan toimijoille ja pystyvät luomaan uudenlaisia digitaalisia palveluja. IOT:n arkipäiväistyminen suorastaan huutaa tällaisia palveluita.

Lisätiedot:

Jari Turunen, Kehitysjohtaja, + 358 50 346 0267, jari.turunen@rapal.fi

Jukka Nisula, Projektipäällikkö, +358 50 420 1900, jukka.nisula@rapal.fi

 


Rakentaminen kallistui syksyllä

Asiantuntijamme Lassi Kivinen kertoo tarjoushintojen kehityksestä Rakennuslehden hintaraportissa (17.2.2017 nro 6):

”Tarjoushintojen odotamme lähitulevaisuudessa kallistuvan edelleen rakennuskustannuksia nopeammin. Myös rakennuskustannusten odotettu nousu tullaan pääsääntöisesti siirtämään hintoihin hinnoitteluvoiman ollessa urakoitsijoilla.”

Hän myös ennustaa hintojen nousevan nopeammin kuin viime vuonna esimerkiksi teräksen hinnan nousun johdosta. Lue artikkeli .Painetussa lehdessä on hintaraportti kokonaisuudessaan.

Lisätietoja Rapalin tarjoushintaindeksistä ja rakentamisen suhdanteista:

Janne Rantanen, janne.rantanen@rapal.fi +358503703300

Lassi Kivinen, lassi.kivinen@rapal.fi, +358443632684


Tervetuloa IFRS-webinaariimme 14.3.2017

Tervetuloa kuulemaan, kuinka voitte ratkaista IFRS 16 -standardin vuokrasopimuskohtaiset vaatimukset Optimaze.net -ohjelmistolla.

Pörssiyhtiöiden sisäänvuokrattujen kohteiden vuokrasopimukset tulee merkitä yrityksen taseeseen vuoden 2019 alusta alkaen. Webinaarissa esittelemme Optimaze.net -ohjelmiston vuokrauksenhallinnan ominaisuudet liittyen vuokrasopimustietojen sähköiseen ylläpitoon. Kerromme myös, kuinka vuokrasopimustietojen keruu tapahtuu ja millä muilla keinoin voimme auttaa teitä projektissanne.

Pvm: 14.3.2017
Aika: 08:30-09:00
Osallistumismaksu: Maksuton
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä
Lisätiedot: Lue aiheesta lisää asiantuntijamme Siiri Friströmin haastattelusta

Ilmoittauduttuasi webinaariin saat sähköpostiisi osittain englanninkielisen vahvistusviestin, josta löydät ohjeet webinaariosallistumiseen.

Tervetuloa!

PSST! Voit vinkata webinaarista myös kollegoillesi. Mikäli et itse pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut aiheesta, laitathan viestiä osoitteeseen info@rapal.fi. Lähetämme webinaariaineiston sinulle webinaarin jälkeen.


Rapalin toiminnan laadukkuuden takaa RALA-sertifikaatti

Rapalille myönnettiin RALA-sertifikaatti

Rapal Oy:n laatujärjestelmä on ollut RALA-sertifioitu vuodesta 2009 lähtien. Sertifioinnin myöntää puolueeton Rakentamisen Laatu ry. Se on rakennusalan yritysten erityispiirteet huomioon ottava arviointimenettely, jolla auditoidaan yrityksen toimintajärjestelmä. RALA-sertifikaatti antaa yrityksen asiakkaille varmuuden siitä, että yrityksen tuotteet, palvelut sekä toiminta noudattavat sovittuja, kirjattuja menettelyjä ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Viimeisimmässä RALA seuranta-arvioinnissa vuoden 2016 lopulla johtamisjärjestelmämme toiminta auditointiin seuraavilla perusteilla:

 • yrityksen johtaminen ja kehittäminen
 • resurssit
 • tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminta
 • projektitoiminta.

Projektitoiminnan case-projektit olivat Fore-ohjelmiston tuotekehityksen ylläpitoprosessi sekä Optimaze.net-palvelun tilanhallinnan ja kuvamuutosten ylläpitoprosessi.

Arvioinnin tuloksissa todettiin mm., että systemaattisuus toiminnassa on kehittynyt, toiminta on asiakas- ja kehittämislähtöistä sekä eteenpäinsuuntautunutta.

Pyrimme haastamaan itsemme ulkoisilla ja sisäisillä laatujärjestelmän arvioinneilla: meille tärkeintä ei ole saada täydellisiä arviointiraportteja. Jatkuvalla arvioinnilla haluamme varmistaa toimintamme olevan arvojemme mukaista, systemaattista, pitkäjänteistä sekä eteenpäinkatsovaa.

Sertifikaatti kattaa kaikki tuotteemme ja asiantuntijapalvelumme.

Laaturyhmän vetäjä
Anssi Hirvikoski
Palvelujohtaja
Rapal Oy


Rapal Suomen parhaimpien työpaikkojen joukossa!

Vahvuusalueitamme ovat Great Place to Work -tutkimuksen mukaan hyvä yhteishenki ja ylpeys omasta työstä. Myös työn joustavuus ja johdon osoittama luottamus nousevat esille henkilöstön mielipiteissä.

Great Place to Work -instituutin tutkimukseen perustuva lista Suomen parhaista työpaikoista julkaistiin 10.2.2017. Rapal ylettyi tänä vuonna listasijalle 22 kisan yleisessä sarjassa (50–499 työntekijää). GPtW:n tutkimus pohjautuu pääosin henkilöstökyselyyn, jossa selvitetään pitävätkö työntekijät itse organisaatiotaan hyvänä työpaikkana. Tutkimus analysoi myös yrityksen henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja.

Rapalilaiset olivat yhtä mieltä mm. seuraavien henkilöstökyselyn väittämien kanssa:

 • Työpaikallani on ystävällinen ilmapiiri (100%)
 • Pystyn järjestämään töistä vapaata tarpeen vaatiessa (98 %)
 • Täällä työntekijöille annetaan paljon vastuuta (98%)
 • Työpanokseni on tärkeä (97%)

 

Vapaissa kommenteissa kiitettiin erityisen usein työn joustoa ja mainittiin johdon luottamus työntekijöihin. Seuraavat esimerkit ovat suoria lainauksia henkilöstökyselystä:

 • ”Ihmisiin luotetaan ja uskoakseni kaikki kyllä maksavat tämän luottamuksen takaisin omalla työpanoksellaan.”
 • ”Joustavuus työn ja kotielämän tasapainottamisessa lienee ensiluokkaista – täällä voi tehdä lyhyempää työviikkoa tai jopa etätöitä Australiasta asti. ”

 

Rapalin toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto pitää GPtW-tutkimusta hyvänä tapana kehittää työyhteisöä: ”Kehittyminen on ykköstavoitteemme ja vuosittainen GPtW-sijoitus on hyvä mittari siitä, kuinka sijoitumme kilpailussa itseämme vastaan.”

Palvelut-liiketoimintayksikän johtaja Anssi Hirvikoski kiittää työntekijöitä siitä, että olemme jälleen yksi Suomen parhaista työpaikoista. ”Rapalissa on aina ollut erityinen yhteishenki, ja olemme halunneet vahvistaa sitä entisestään. Virkistysrahaston avulla henkilöstö voi itse järjestää erilaisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia pitkin vuotta. Kannustamme henkilöstöä myös jatkuvasti kiittämään toisiaan, ja kiitoslahjoiksi tarjoamme leffalippuja, erilaisia herkkuja sekä ylimääräisiä saldotunteja.” kertoo Hirvikoski.

Great Place to Work -tutkimus on auttanut meitä paikantamaan myös heikkouksiamme ja sitä kautta parantamaan niitä. Rapalin oman työympäristöselvityksen lisäksi myös GPtW-tutkimus vahvisti tänä vuonna, että työympäristömme kaipasi päivitystä. Olemmekin tarttuneet toimeen muokkaamalla toimistoamme ja kokeilemalla ulkopuolisia työtiloja. Lue aiheesta lisää Työympäristön johtaminen -liiketoimintayksikön johtajan Maija Patjaksen blogikirjoituksesta Kehitämme työympäristöämme – suutarin lapsella on kengät.

Rapal työllistää noin 70 rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaista sekä ohjelmistokehittäjää. Rapal sijoittuu Suomen parhaimpien työpaikkojen listalle tänä vuonna neljättä kertaa.


Rekrytoimme: projektipäällikkö Optimaze-tuotteellemme

Etsimme näytönhaluista PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ OPTIMAZE-TUOTTEELLEMME.

Tehtäväsi

 • johdat Optimaze.net-palvelun käyttöönottoprojekteja
 • varmistat asiakashyötyjen toteutumisen
 • koordinoit asiantuntijaryhmämme toimintaa
 • toimit linkkinä asiakkaaseen
 • tunnistat asiakkaiden tarpeet ja tarjoat niihin sopivia ratkaisuja ohjelmisto- ja palvelutarjonnasta
 • vastaat itsenäisesti nimetyistä käyttöönottoprojekteista ja niiden tavoitteiden toteutumisesta
 • laadit tarjousvaiheessa projektisuunnitelmat ja aikataulut käyttöönotolle
 • raportoit liiketoimintayksikön johtajalle

Olet, etsimämme osaaja, jos

 • sinulla on näyttöä tietojärjestelmäprojektien johtamisesta, sekä
 • kokemusta kiinteistö- ja toimitilajohtamisen saralta.
 • puhut ja kirjoitat sujuvasti suomea sekä englantia
 • olet oma-aloitteinen
 • omaat hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • haluat kehittyä ja sinulla on mutkaton työskentelytapa

Tarjoamme sinulle

 • mahdollisuuden työskennellä mielenkiintoisten asiakkaiden ja uusien teknologioiden parissa
 • kattavat henkilöstöedut ja ajanmukaiset työvälineet
 • osaavan, joustavan ja kannustavan työyhteisön
 • tutkitusti hyvän työilmapiirin ja viihtyisän työympäristön: Rapal on useana vuonna valittu Great Place to Work -yritykseksi

Tutustu yritykseen www.rapal.fi

Tervetuloa meille näyttämään kyntesi!

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen mahdollisimman pian, osoitteeseen rekry@rapal.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa liiketoimintayksikön johtaja Kai Patja, 050 552 6646.