Hola: Hankkeen tavoitteiden hinnoittelu

Hola on työkalu hankkeen tavoitteen hinnoitteluun ja alkuvaiheen kustannusarviointiin.  Holan 200 hankeosamallia perustuu rakentamisen parhaisiin käytäntöihin ja ne on testattu lukuisissa erityyppisissä infrarakentamisen hankkeissa. Hankeosamallien taustalla käytetään Rolan panosrakenteisia rakennusosia.

 • Laadi toimiva kustannusarvio hankkeen ominaisuustietojen perusteella
 • Analysoi ratkaisuvaihtoehtojen kustannuseroja
 • Siirrä määrätieto helposti toisista sovelluksista
 • Tuo määrätietojen pohjaksi kartta, jolle voit digitoida laskelman ryhmät ja hankeosat

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Rola: Suunnitteluratkaisujen kustannusarviointi

Rola on suunnitelmaratkaisujen hinnoittelun ja vaihtoehtovertailujen väline. Rolan standardihinnasto käsittää lähes 4000 panoksiin purettua rakennusosaa ja se perustuu alan yhteiseen Infra2015-nimikkeistöön.

 • Laske helposti yksityiskohtainen kustannusarvio
 • Laadi vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja
 • Lisää hintatietoja oman organisaatiosi rakennusosakirjastoon
 • Siirrä määrätieto helposti suunnitelmaohjelmistoista

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Scope: Hankeohjelman laadinta

Scopella tehdään kaavalle tai alkuvaiheessa olevalle hankkeelle hankeohjelma. Sen tarkoituksena on kuvata ja konkretisoida alkava hanke ja toimia sen jälkeen ohjauksen välineenä ja hankkeen päiväkirjana.

 • Määritä ja kuvaa hankkeen tavoitteet
 • Kuvaa olosuhteet ja ympäristötekijät
 • Ennakoi riskejä ja yllätyksiä
 • Käytä välineenä sidosryhmätyöskentelyssä
 • Siirrä hankeosittelu Holassa tehtävän hankeosalaskennan ryhmittelyn perustaksi

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Arena: Hankkeiden yhteenveto ja vertailu

Arena on työkalu laskelmien yhteenvetoja, seurantaa, raportointeja sekä vertailuja varten. Arenan avulla voidaan hallita niin isot kokonaisuudet kuin pienemmätkin projektit samassa ympäristössä. Organisaation kaikki hankkeet ja niiden kustannusarvioaineisto on raportoitavissa

 • samasta paikkaa kootusti
 • vertailukelpoisena ajan suhteen
 • työkaluriippumattomasti
 • hintatasoltaan vertailukelpoisena
 • tunnuslukusuhteisesti

Yhteydenottopyyntö

Rapal