Talouden- ja vuokrauksenhallinta

Optimaze.net-ohjelmistossa hallinnoit tilankäyttö- ja vuokrasopimuksia, tilakustannuksia ja käyttäjätietoja. Lisäksi järjestelmä on mahdollista liittää taloushallinnon, HR:n ja ulkoisen laskutuksen tietojärjestelmiin.

 • Allokoi, budjetoi ja ennusta – yhdessä ainoassa järjestelmässä
 • Jaa tilakustannukset yksiköille todellisen tilankäytön mukaan
 • Laadi toteutumatietoihin perustuva toimitilabudjetti
 • Automatisoi sopimushallinta ja reagoi sopimusvastuisiin ja -muutoksiin proaktiivisesti
 • Tallenna IFRS 16 –standardin vaatimat tiedot ja Optimaze.net laskee automaattisesti tunnusluvut tilinpäätökseen

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Tilanhallinta

Optimaze.net-ohjelmistossa tilatietosi on ajan tasalla ja koottuna yhteen graafiseen järjestelmään.

Kokonaisvaltainen tilanhallinnan ratkaisu osoittaa säästöpotentiaalin tiloissanne, kannustaa organisaatiotasi tehokkaampaan tilankäyttöön ja auttaa toimitiloja koskevassa päätöksenteossa.

 • Näe kaikki toimitilasi graafisina pohjakuvina
 • Raportoi tilankäytöstä läpinäkyvästi ja yhtenäisesti koko organisaatiolle
 • Hallinnoi yksittäisten henkilöiden ja kokonaisten yksiköiden muuttoja
 • Pidä tilapalveluihin liittyvä laite-, sopimus- ja sijaintitieto ajan tasalla

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Ympäristölaskenta

Palvelusektorilla tilojen käyttö aiheuttaa jopa 70 prosenttia yrityksen keskeisistä ympäristövaikutuksista. Toimitilojen käytön tehostaminen suitsii paitsi päästöjä, myös tilakustannuksia.

Autamme selvittämään tilojesi hiilijalanjäljen ja löytämään tilaratkaisut, jotka pienentävät organisaatiosi ympäristövaikutuksia. Tarjoamme ympäristölaskentaan valmiin työkalun tai teemme analyysin puolestasi – ratkaisut ovat täysin tarpeidesi mukaan räätälöitävissä.

 • Kartoita toimitilojesi päästöt
 • Pienennä tilojen käytön ympäristövaikutuksia
 • Löydä tilojesi kustannussäästöpotentiaali
 • Hyödynnä päästötietoa yhteiskuntavastuuraportoinnissa

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Tilankäytön mittaus

Suurin osa toimitiloista on hukkatilaa, sillä niiden keskimääräinen käyttöaste on vain noin 40 prosenttia. Mittaustyökalumme avulla selvität organisaatiosi tilatehokkuuden helposti ja nopeasti. Mittaustiedot toimivat pohjana työympäristön kehittämiselle ja niiden perusteella voidaan tehdä portfoliotason tilasuunnitelmia.

 • Hyödynnä tilankäytön mittauksessa graafisia pohjakuvia
 • Mittaa organisaatiosi tilankäyttö kätevästi iPadilla
 • Tehosta mittaustyötä helpon ja intuitiivisen käyttöliittymän avulla
 • Kerää luotettavaa tietoa työpisteiden käyttöasteesta ja organisaatiosi todellisesta tilankäytöstä

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Kiinteistöportfolion hallinta

Suuren yrityksen kiinteistöportfolio saattaa sisältää tuhansia kohteita ympäri maailmaa. Tällaisen kiinteistöportfolion hallinta Excel-taulukossa on aikaa vievää ja työlästä. Nopeasti käyttöön otettavan ohjelmistomme avulla kiinteistötietosi ovat aina ajan tasalla ja vaivattomasti vertailtavissa.

 • Analysoi portfolion avainlukuja kiinteistöjohdon tarvitsemaan muotoon tiivistettyinä
 • Näe tilankäyttö-, tilakustannus- ja ympäristötiedot koko portfoliosta ja yksittäisistä rakennuksista yhdellä silmäyksellä
 • Näe kaikki kiinteistösi kartalla

Yhteydenottopyyntö

Rapal

Kiinteistöportfolion optimointi

Älä maksa hukkatilasta! Etsi tehottomassa käytössä olevat tilat ja tehosta organisaatiosi tilankäyttöä kestävällä tavalla. Ohjelmistomme avulla organisaatiosi on aina valmis vastaamaan kiinteistöportfolion muuttuviin tarpeisiin.

 • Näe tieto rakennusten tilankäytöstä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista yhdellä silmäyksellä
 • Luo vaihtoehtoisia muutossuunnitelmia ja tarkastele niiden vaikutuksia rakennusten tunnuslukuihin
 • Näe kaikki kiinteistösi kartalla
 • Vertaile portfolion muutossuunnitelmia ja jaa ne kollegoillesi

Yhteydenottopyyntö

 

Rapal